Dom Pomocy Społecznej (Rabka-Zdrój)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju jest przeznaczony dla 49 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie. Zlokalizowanie w pobliżu centrum miasta ułatwia m.in.  wizyty lekarskie w pobliskich poradniach czy też czerpanie z atrakcji zapewnianych przez Miasto Rabka – Zdrój. Przy budynku znajduje się duży, ogrodzony ogród. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców w nim przebywających. Organizacja, zakres i poziom usług przez niego świadczonych uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pokrywa w całości wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych. Umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Dom...