Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo - Opiekuńczy w Raciążku (Raciążek)

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo - Opiekuńczy w Raciążku
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne. W szczególności oferujemy: odpowiednie warunki mieszkaniowe, wyżywienie, opiekę lekarską i pielęgniarską dostosowaną do stanu zdrowia mieszkańców odpowiadającą wymaganiom współczesnej medycyny, karmienie, ubieranie mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności, stworzenie właściwej atmosfery w Zakładzie, który zastępuje dom rodzinny, dostęp do kultury, oświaty i praktyk religijnych, poszanowanie intymności, godności , tajemnicy korespondencji. uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia, proponowanych czynnościach leczniczych i diagnostycznych, dostęp do aktów prawnych regulujących prawa pacjenta, korzystanie z usług świadczonych i organizowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej, terapii zajęciowej, spokoju i bezpieczeństwa na terenie Zakładu oraz opieki w czasie zajęć...