Dom Pomocy Społecznej (Radawie)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.   Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i społecznych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka z poszanowaniem praw i godności osobistej – zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego.   Mieszkańcy Domu tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek i troska o wspólne sprawy. Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania swojej intymności  oraz własnego stylu życia – nie naruszając praw innych mieszkańców.   Nasz Dom położony jest w pięknym parku. Dom pomocy jako Pałac wraz z otaczającym go parkiem decyzją Wojewódzkiego konserwatora Zabytków został wpisany do rejestru zabytków. Obiekt jest zabytkowy, dwukondygnacyjny. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, kuchnia, sala rehabilitacyjna, kaplica, pokój...