Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu (Radom)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Limanowskiego 134
26-612 Radom

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.   MOPS w Radomiu świadczy pomoc społeczną w formach:   - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:   zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;   - ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:   praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie