Rehabilitacja w ramach NFZ - jak ją załatwić?

Rehabilitacja w ramach NFZ - jak ją załatwić?
Drukuj Skomentuj

Rehabilitacja lecznicza wchodzi w skład świadczeń, które mogą być finansowane przez NFZ. Może być udzielana w warunkach ambulatoryjnych, warunkach domowych, ośrodku lub oddziale dziennym albo też w warunkach stacjonarnych. Sprawdź, jaki rodzaj pomocy Ci przysługuje i jak załatwić rehabilitację w ramach NFZ.

Zobacz również: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa - komu przysługuje i jak uzyskać?

 

Świadczenia


Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych to m.in.: badania i porady lekarskie, leczenie ambulatoryjne i szpitalne oraz rehabilitacja lecznicza.

Udzielają ją osoby i placówki, które zawarły umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie. Mogą to być:

 

  • placówki publiczne,
  • placówki niepubliczne,
  • osoby wykonujące zawód medyczny,
  • grupowa praktyka lekarska,
  • grupowa praktyka pielęgniarek i położnych.


Ze świadczeń mogą korzystać osoby ubezpieczone w NFZ lub posiadające inne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Rehabilitacja lecznicza w warunkach ambulatoryjnych

 

Dla kogo?


Dla osób, u których lekarz specjalista stwierdził wadę postawy kwalifikującą się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcję narządu słuchu, której przyczyną są wady postawy.

 

Jak załatwić?


Zgłoś się do lekarza specjalisty (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Pamiętaj, że wydane skierowanie straci ważność, jeżeli w ciągu 30 dni nie zostanie zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii.

NFZ sfinansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

 

Przeczytaj również: Aparat słuchowy dla seniora - jak uzyskać dofinansowanie

 

Rehabilitacja lecznicza w warunkach domowych

 

Dla kogo?


Dla osób, które nie mają możliwości samodzielnego poruszania się i nie mogą dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej.

 

Jak załatwić?


Zgłoś się po skierowanie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  Pamiętaj, że informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta w skierowaniu.

Termin domowej lekarskiej porady rehabilitacyjnej, wizyty fizjoterapeutycznej lub zabiegów w domu ustalisz po otrzymaniu skierowania w gabinecie lub zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ. W ramach rehabilitacji w warunkach domowych przysługuje do 80 dni zabiegowych w ciągu roku. W ramach dofinansowania może być wykonywanych do 5 zabiegów dziennie.

 

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku lub oddziale dziennym

 

Dla kogo?


Dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Dla osób wymagających kompleksowej fizjoterapii narządów ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), neurologicznych, reumatologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

 

Jak załatwić?


Zgłoś się po skierowanie do lekarza POZ, lekarza specjalisty z oddziału szpitalnego albo do poradni specjalistycznej.

 

Rehabilitacja lecznicza w warunkach stacjonarnych.

 

Dla kogo?


Dla osób, które kontynuują leczenie i wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej.

 

Jak załatwić?


Zgłoś się do lekarza specjalisty z oddziału szpitalnego i poradni specjalistycznej.

 

 

Przeczytaj też: Dlaczego rehabilitacja kardiologiczna jest niezbędna po zawale?

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

Słowa kluczowe