Remont DPS-u a wsparcie z PFRON-u

Remont DPS-u a wsparcie z PFRON-u
Drukuj Skomentuj

Zapewnienie dostępności to przedsięwzięcie kosztowne, ale priorytetowe, by osoby z niepełnosprawnościami napotykały na coraz mniej barier w otaczającej ich przestrzeni. Domy pomocy społecznej, stojące przed wyzwaniem zagwarantowania dostępności, mogą skorzystać z dofinansowania robót budowlanych ze środków PFRON-u przekazywanych do samorządów wojewódzkich.

Dostępność architektoniczna stanowi jedno z najważniejszych zagadnień problematyki projektowania uniwersalnego, gdyż ma ona istotny wpływ na jakość życia osób o szczególnych potrzebach. Przed wyzwaniem zapewnienia dostępności stoją obecnie nie tylko zarządcy budynków mieszkalnych i użytkowanych, ale i instytucje publiczne. Problem ten bardzo często dotyczy także placówek służących rehabilitacji, zwłaszcza jeśli funkcjonują one w budynkach zaprojektowanych i zbudowanych z pominięciem zasad projektowania uniwersalnego lub oddanych do użytku w okresie, gdy te zasady nie zostały jeszcze określone. Klienci tych placówek to w większości osoby, które bez wdrożenia rozwiązań służących dostępności nie są w stanie korzystać w pełni z oferty rehabilitacyjno-rekreacyjnej w placówce.

Pełne korzystanie z tej oferty i uzyskanie komfortu psychofizycznego wynikającego z możliwości podkreślenia własnej autonomii uniemożliwiają im takie bariery jak: zbyt wysokie progi, nieprzystosowane łazienki, brak rampy przy wejściu do budynku czy brak windy do swobodnego poruszania się w budynkach wielopiętrowych. Problemy te występują zarówno w placówkach dziennych, jak i całodobowych oraz istotnie wpływają na komfort i samopoczucie nie tylko osób korzystających ze wparcia, ale także personelu placówek.

 

Czy adaptacja musi być kosztowna?

 

Adaptacja przestrzeni placówek jest zadaniem wymagającym fachowej wiedzy i wysokich nakładów finansowych. Na poziom skomplikowania i wzrost kosztów przedsięwzięcia mogą znacząco wpływać nietypowe rozwiązania architektoniczne zastosowane w budynku i jego status prawny (budynki zabytkowe). W zależności od różnych czynników koszt prac remontowych może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Planowane remonty służące adaptacji budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą zostać dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Czytaj więcej: 

 

D. Kapała, Remont DPS-u a wsparcie z PFRON-u, „Dom Pomocy Społecznej” 2020, nr 5 (wydanie wrzesień–październik 2020).

 

 

Źródło: Materiały prasowe

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!