Rodzinny dom opieki społecznej - kontrole

Rodzinny dom opieki społecznej - kontrole
Drukuj Skomentuj

Rodzinne domy opieki społecznej to placówki, które świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie dostosowanym do potrzeb zakwaterowanych w nich osób. Mimo to podlegają kontroli funkcjonowania. Kto przeprowadza kontrolę? Odpowiadamy.

Rodzinny dom opieki społecznej – kto przeprowadza kontrolę?


W ramach nadzoru kierownik ośrodka, w imieniu i z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przeprowadza kontrolę w rodzinnym domu pomocy co najmniej raz na pół roku.

 

Sprawdź również: Rodzinny dom opieki społecznej - opłaty za pobyt


W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania uchybień lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzinnego domu pomocy, w tym wskutek złożenia skargi przez osobę przebywającą w rodzinnym domu pomocy, kierownik ośrodka przeprowadza kontrolę doraźną.

 

Kontrola rodzinnego domu opieki społecznej – jak wygląda?


W trakcie przeprowadzania kontroli kierownik ośrodka lub osoba przez niego upoważniona prowadzi obserwacje, analizuje dokumenty, nawiązuje bezpośredni kontakt z osobami przebywającymi w rodzinnym domu pomocy, a w razie potrzeby kontaktuje się z ich rodzinami, opiekunami prawnymi lub pełnomocnikami.

 

Czytaj również: Rodzinny dom opieki społecznej - skierowanie


Przedmiotem kontroli rodzinnego domu pomocy jest sprawdzenie:

 

  • standardu, rodzaju i zakresu usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy;
  • przestrzegania praw, o których mowa w § 4 ust. 2, oraz zapewnienia dostępności do informacji o tych prawach, a także przestrzegania warunków, o których mowa w § 5 i 6;
  • współdziałania osoby fizycznej prowadzącej rodzinny dom pomocy albo osoby kierującej rodzinnym domem pomocy prowadzonym przez organizację pożytku publicznego z osobą przebywającą w tym domu, jej rodziną, opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem.

 

Kontrola usług świadczonych przez rodzinny dom pomocy – na czym polega?

 

  • przeprowadzeniu wizytacji w rodzinnym domu pomocy mającej na celu zapoznanie się z warunkami świadczonych usług bytowych i opiekuńczych;
  • zasięganiu opinii osób przebywających w rodzinnym domu pomocy, ich rodzin, opiekunów prawnych lub pełnomocników.

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!