Rodzinny dom opieki społecznej - opłaty za pobyt

Rodzinny dom opieki społecznej - opłaty za pobyt
Drukuj Skomentuj

Rodzinne domy opieki społecznej to placówki, które świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie dostosowanym do potrzeb zakwaterowanych w nich osób. Ile kosztuje pobyt w rodzinnym domu opieki społecznej? A może jest darmowy? Odpowiadamy.

Czy pobyt w rodzinnym domu opieki jest płatny?


Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest odpłatny do wysokości odpowiadającej poniesionym miesięcznym wydatkom ustalonym w umowie dotyczącej prowadzenia rodzinnego domu pomocy zawartej między gminą a osobą fizyczną albo organizacją pożytku publicznego, prowadzącymi rodzinny dom pomocy – wynika  z ustawy.

 

Sprawdź także: Rodzinny dom opieki społecznej - co trzeba o nim wiedzieć?

 

Gdzie płaci się za rodzinny dom opieki?


Opłatę za pobyt w rodzinnym domu pomocy wnosi się do kasy gminy lub na rachunek bankowy gminy.

 

Czy pobyt w rodzinnym domu opieki może być darmowy?


W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik ośrodka, na wniosek osoby przebywającej w rodzinnym domu pomocy, jej pełnomocnika albo opiekuna prawnego, może, na czas określony, zwolnić tę osobę z wnoszenia opłaty częściowo lub całkowicie; w tym okresie opłatę z tytułu pobytu w rodzinnym domu pomocy ponosi gmina.

 

Pobyt w rodzinnym domu opieki – kto może korzystać z usług?


W rodzinnym domu opieki pod uwagę brany jest stan zdrowia potencjalnego pensjonariusza, jego sprawność fizyczna oraz intelektualna oraz potrzeby dostosowane do jej stanu.

 

Czytaj również: Rodzinny dom opieki społecznej - wymagania dotyczące wyżywienia i czystości

 

Rodzinny dom opieki – obowiązki właściciela


Założyciel rodzinnego domu opieki ma obowiązek zapewnić swoim pensjonariuszom:

  • miejsce pobytu,
  • wyżywienie,
  • utrzymanie czystości,
  • udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,
  • kontakty z otoczeniem,
  • inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb.


Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!