Rodzinny dom opieki społecznej - protokół z kontroli

Rodzinny dom opieki społecznej - protokół z kontroli
Drukuj Skomentuj

Rodzinne domy opieki społecznej to placówki, które świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie dostosowanym do potrzeb zakwaterowanych w nich osób. Mimo to podlegają kontroli funkcjonowania. Jak wygląda kontrola? Co zawiera protokół z kontroli? Odpowiadamy.

Protokół z kontroli w rodzinnym domu opieki społecznej


Po przeprowadzeniu kontroli w rodzinnym domu opieki społecznej sporządza się protokół. Co on zawiera?

 

  • określenie zakresu kontroli;
  • wyniki kontroli;
  • ewentualne zalecenia pokontrolne mające na celu likwidację uchybień lub nieprawidłowości w świadczeniu usług przez rodzinny dom pomocy i termin ich realizacji;
  • ocenę wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych wynikających z poprzedniej kontroli.

 

Kto otrzymuje protokół z kontroli rodzinnego domu opieki społecznej?

 

  • osoba fizyczna prowadząca rodzinny dom pomocy - w przypadku kontroli rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez osobę fizyczną;
  • osoba kierująca rodzinnym domem pomocy prowadzonym przez organizację pożytku publicznego i organizacja pożytku publicznego - w przypadku kontroli rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizację pożytku publicznego.

 

Do kogo trafia protokół z kontroli rodzinnego domu opieki społecznej?


Protokół kontroli rodzinnego domu pomocy wraz z zastrzeżeniami lub wyjaśnieniami i stanowiskiem kierownika ośrodka do tych wyjaśnień otrzymuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu albo od dnia złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień przez osobę fizyczną prowadzącą rodzinny dom pomocy albo osobę kierującą rodzinnym domem pomocy prowadzonym przez organizację pożytku publicznego lub organizację pożytku publicznego prowadzącą rodzinny dom pomocy.

 

Sprawdź również: Rodzinny dom opieki społecznej - opłaty za pobyt

 

Czy można odwołać się od protokołu z kontroli rodzinnego domu opieki społecznej?


Tak. Można złożyć pisemne zastrzeżenia lub wyjaśnienia do kierownika ośrodka w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

 

Czytaj także: Rodzinny dom opieki społecznej - kontrole

 

Czym skutkuje brak poprawy?


Nieuwzględnienie przez osobę fizyczną prowadzącą rodzinny dom pomocy albo osobę kierującą rodzinnym domem pomocy prowadzonym przez organizację pożytku publicznego zaleceń pokontrolnych w terminie wyznaczonym w protokole kontroli umożliwia rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia takiego domu, po zapewnieniu dalszej pomocy osobom w nim przebywającym.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!