Rodzinny dom opieki społecznej - skierowanie

Rodzinny dom opieki społecznej - skierowanie
Drukuj Skomentuj

Rodzinne domy opieki społecznej to placówki, które świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie dostosowanym do potrzeb zakwaterowanych w nich osób. Jak otrzymać skierowanie do takiej placówki? Ile kosztuje pobyt w rodzinnym domu opieki społecznej?

Kto może otrzymać miejsce w rodzinnym domu opieki społecznej?


Prawo do umieszczenia w domu opieki społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

Sprawdź również: Rodzinny dom opieki społecznej - zakres usług opiekuńczych

 

Skierowanie do rodzinnego domu opieki społecznej – wymagania i proces


Decyzję w sprawie skierowania do rodzinnego domu pomocy wydaje kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie:

 

  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka,
  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w rodzinnym domu pomocy, uzupełnionego wskazaniem pielęgniarskim co do zakresu wymaganych usług opiekuńczych,
  • dowodu otrzymywania emerytury, renty lub zasiłku stałego.


Decyzja w sprawie skierowania do rodzinnego domu pomocy na pobyt okresowy jest wydawana na okres przystosowawczy trwający nie krócej niż 3 miesiące. Po jego zakończeniu wydaje się decyzję w sprawie skierowania do rodzinnego domu pomocy na pobyt stały.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!