Rodzinny dom opieki społecznej - wymagania dotyczące wyżywienia i czystości

Rodzinny dom opieki społecznej - wymagania dotyczące wyżywienia i czystości
Drukuj Skomentuj

Rodzinny domy opieki społecznej to placówki, które świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb zakwaterowanych w nich osób.

Rodzinny dom opieki społecznej – wyżywienie

 

Zgodnie z ustawą, wymagania dotyczące wyżywienia w rodzinnych domach opieki społecznej, prezentują się następująco:

 

  • co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne - zgodnie ze wskazaniem lekarza,
  • przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie wcześniej niż o godzinie 1800,
  • dostępność do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, o których mowa w lit. a,
  • możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienie,
  • możliwość samodzielnego korzystania z kuchni;

 

Rodzinny dom opieki społecznej – utrzymanie czystości

 

 

Rodzinny dom opieki społecznej ma obowiązek zapewnić:

 

  • środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej,
  • sprzątanie pomieszczeń w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.


Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!