Dom Pomocy Społecznej Przystań (Rozprza)

Dom Pomocy Społecznej Przystań
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej Przystań znajduje się w gminie Rozprza. Rozprza to gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim. Placówka położona jest w zacisznej miejscowości Wroników, Gm. Rozprza. Położonej 1 km od drogi krajowej A1.   Placówka ma charakter ponadlokalny, zapewnia stałą opiekę i wsparcie osobom psychicznie chorym. Do Domu przyjmowani są mężczyźni i kobiety na podstawie decyzji wydanych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania mieszkańca lub umowy komercyjnej zawartej między mieszkańcem lub jego opiekunem prawnym a Domem Pomocy Społecznej ,,Przystań”.     DPS mieści się w budynku jednopiętrowym, wyposażonym w platformę przystosowaną do transportu osób niepełnosprawnych, alarmy przeciwpożarowe, systemy przyzywowo- alarmowe. Architektura Domu oraz jego otoczenie umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. DPS ,,Przystań” we Wronkowie otoczony jest działką o powierzchni 0,63 ha, na...