Dom Pomocy Społecznej Senior (Ruda Śląska)

Dom Pomocy Społecznej Senior
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej Senior w Rudzie Śląskiej świadczy usługi opiekuńcze całodobowo. Oferta skierowana jest do osób przewlekle somatycznie chorych.   DPS Senior dysponuje 180 miejscami w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Dom świadczy usługi na rzecz mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu:    zapewnia całodobową opiekę,  zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, pielęgnacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne,  umożliwia zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i religijnych, w formach i zakresie  wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców,  umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.