Dom Pomocy Społecznej Prząśnik (Ruja)

Dom Pomocy Społecznej Prząśnik
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej "Prząśnik" oferuje całodobową opiekę osobom chorym i niepełnosprawnym, nie mogącym samodzielnie funkcjonować.   W większości pensjonariuszami są osoby starsze z różnym schorzeniami. Dom Pomocy Społecznej nie posiada barier architektonicznych dlatego też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą się komfortowo przemieszczać po cały terenie obiektu.   Ośrodek zapewnia trzy posiłki podstawowe, podwieczorek oraz posiłki dodatkowe i dietetyczne.    Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające całodobowo. Placówka zapewnia także opiekę psychologa, rehabilitację a także terapię zajęciową. Zespól terapeutyczno - opiekuńczy prowadzi różne formy terapii. W ramach terapii zajęciowej wykonywane są prace manualne, plastyczne, zajęcia kulinarne, muzykoterapia, biblioterapia, zajęcia relaksacyjne, praca w ogrodzie, z którego kwiaty upiększają pokoje mieszkańców i kaplicę, a warzywa i owoce wykorzystywane w zajęciach kulinarnych.    Wykwalifikowana...