Ruszył program na rzecz Osób Starszych Aktywni Plus

Ruszył program na rzecz Osób Starszych Aktywni Plus
Drukuj Skomentuj

Głównym celem Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego

Na program zostanie przeznaczone 40 mln złotych

Na program "Aktywni+" w każdym roku jego funkcjonowania rząd przeznaczy 40 mln złotych.

  • Przez 5 lat suma poniesionych wydatków na działania i inicjatywy aktywizujące seniorów wyniesie 200 mln złotych.
  • Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.


Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

 

  • Aktywność społeczna, która dotyczy działań mających na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna, która  wzmocnienia samoorganizację środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

 
Źródło: gov.pl

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!