Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Sędziszów Małopolski)

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ropczycach świadczy uslugi całodobowe zdrowotne, obejmujące zakresem: pielęgnację, opiekę i rehabilitację. Ofertę kieruje do osób niewymagających hospitalizacji; zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.   W zakładzie pacjent przebywa czasowo.  Zakład w ramach świadczonych usług współpracuje ze szpitalem opieki krótkoterminowej, ze świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej i placówkami pomocy społecznej.   Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, osoby mające określone problemy zdrowotne.   Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia następujące świadczenia:   pielęgnacyjne; rehabilitacyjne; lecznicze; dietetyczne; w zakresie terapii zajęciowej; w zakresie promocji zdrowia; opieka...