Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ropczycach (Sędziszów Małopolski)

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ropczycach
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ropczycach znajduje się na ul. Wyspiańskiego 14 i udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin. W zakładzie pacjent przebywa czasowo.  Zakład w ramach świadczonych usług współpracuje ze szpitalem opieki krótkoterminowej, ze świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej i placówkami pomocy społecznej. Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, osoby mające określone problemy zdrowotne. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia następujące świadczenia: - pielęgnacyjne; - rehabilitacyjne; - lecznicze; - dietetyczne; - w zakresie terapii zajęciowej; - w...