Sejm przyjął ustawę o pomocy społecznej - co się zmieni?

Sejm przyjął ustawę o pomocy społecznej - co się zmieni?
Drukuj Skomentuj

Sejm przyjął ustawę o pomocy społecznej, która wprowadza w życie istotne zmiany. Jak informuje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpi zwiększeni kwoty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz szereg innych zmian obejmujących poprawę ich sytuacji, a także m.in. zniesienie odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym.

Zmiany dla pracowników socjalnych


Z 250 zł do 400 zł zwiększy się kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Chodzi o osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.


Z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.


Umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.


Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).


Wprowadzono pomoc psychologiczną dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia w terenie.

Niektóre usługi będą darmowe


Zniesienie zostaną odpłatności dotyczycące usług, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Czytaj również: Szpitale wznawiają zabiegi planowe. Od kiedy rozpocznie się leczenie?


Szefowa resortu rodziny wskazuje, że dochody z odpłatności nie są znaczące dla budżetu państwa, natomiast jest to odczuwalny wydatek dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.

 Zmiany w zasiłkach dla osób samotnych


Po zmianie zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Dzięki temu rozwiązaniu wysokość maksymalna zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych, co pozytywnie wpłynie na sytuację osób pobierających to świadczenie. Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

 


Przyznawanie usług opiekuńczych – co się zmieni?


Wprowadzono możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone.

 

Sprawdź także: Jak zachować się w punkcie szczepień?

 

Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zaproponowano różne wysokości kar w zależności od ilości osób przebywających w nielegalnej placówce, czyli:

  • w przypadku, gdy w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 000 zł,
  • od 11 do 20 osób – 20 000 zł,
  • powyżej 20 osób – 30 000 zł.

 

Czytaj również: Choroby układu oddechowego

 

Zwiększono także kary pieniężne  z 40 tys. zł do 60 tys. zł w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 

 

Źródło: gov.pl

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!