Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach (Siemiatycze)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
11 Listopada 35a
17-300 Siemiatycze

Województwo: Podlaskie

Opis obiektu

OPS w Siematyczach pracuje  w poniedziałek  w godzinach 8-16, a w pozostałe dni 7.30-15.30 OPS udziela pomocy w postaci świadczeń m.in.     Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego     Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego     Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego     Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego     Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego     Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka     Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Podlaskie