Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce (Sokółka)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 12
16-100 Sokółka

Województwo: Podlaskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce pracuje w godzinach 7.00-15.00.   OPS w Sokółce udziela pomocy w formie świadczeń:   Świadczenia pieniężne: - Zasiłek stały - Zasiłek okresowy - Zasiłek celowy Świadczenia niepieniężne: -praca socjalna -bilet kredytowany -składki na ubezpieczenie zdrowotne -składki na ubezpieczenia społeczne -pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie -sprawienie pogrzebu -poradnictwo specjalistyczne -interwencja kryzysowa -schronienie -posiłek -niezbędne ubranie -usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy -specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia - pobyt i usługi w domu pomocy społecznej -pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym -pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Podlaskie