Dom Pomocy Społecznej (Sopot)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie dysponuje 83 miejscami. Obiekt jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych z miasta Sopotu. Przez całą dobę opiekujemy się i pielęgnujemy osoby, które z powodu wieku lub choroby, niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.   Dom i jego otoczenie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie mają barier architektonicznych.    Dom świadczy mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.   Mieszkańcom Domu zapewniamy trzy posiłki dziennie. Podstawowe produkty żywnościowe i napoje są dostępne całą dobę. W zależności od potrzeby, każdy z mieszkańców ma możliwość skorzystania z diety: ogólnej, cukrzycowej i lekkostrawnej. Realizujemy również diety indywidualne, zlecone przez lekarza specjalistę i opracowane przez dietetyka, np. trzustkowa, bez laktozy, niskofosforanowa, itp.