Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Sosnowiec)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
3-go Maja 33
41-200 Sosnowiec

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu pracuje w dniach: Poniedziałek od 7.30 do 18.00 Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30 Piątek od 7.30 do 13.00 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Poniedziałek od 7.30 do 18.00 Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30 Piątek od 7.30 do 13.00   MOPS  umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Śląskie