Dom Pomocy Społecznej Nr 1 (Sosnowiec)

Dom Pomocy Społecznej Nr 1
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu przeznaczony jest dla 70 osób w podeszłym wieku. Zapewniamy całodobową opiekę, świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające,  edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.   Nasz Dom nie sprawuje funkcji leczniczych, ale na zasadzie wizyt domowych opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, który  wizytuje mieszkańców dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki w miejscu ich pobytu i na wezwanie. Dodatkowo raz w miesiącu i w razie potrzeby przyjmuje lekarz psychiatra. Kontakt z poradniami specjalistycznymi odbywa się na zasadach ogólnych, a mieszkańcy dowożeni są na umówione wizyty samochodem służbowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.   Dom zatrudnia również ponad standard pielęgniarki, które wraz z opiekunami dbają o zdrowie mieszkańców.   Pobyt w domu jest odpłatny. Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za...