Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce
Telefon:
757610237
Strona WWW:
powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=440

Lokalizacja:

Adres: Liczyrzepy 87, Sosnówka

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce

 

Dom zapewnia mieszkańcom podstawowe usługi:

 

1. W zakresie potrzeb bytowych:

a) miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową, sprzęt oraz środki utrzymania higieny osobistej,

b) wyżywienie (w tym dietetyczne), zgodne ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

c) zapewnienie w miarę potrzeb i środków, bielizny osobistej i obuwia.

 

2. W zakresie usług opiekuńczych:

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych włącznie z karmieniem i ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,

b) podnoszenie sprawności fizycznej oraz aktywizowanie mieszkańców w ich codziennym życiu,

c) udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych:

- wyrabianie dowodów osobistych,

- pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną,

- utrzymanie kontaktów z sądem opiekuńczym, opiekunami prawnymi oraz kuratorami.

 

3. W zakresie wspomagania:

a) organizowanie terapii zajęciowej,

b) zapewnienie korzystania z biblioteki i prasy codziennej,

c) organizowanie kontaktu z duchowym i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców.

 

  • Dla kogo: osób w podeszłym wieku
  • Liczba miejsc: 60