Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Telefon:
61224 73 20
Strona WWW:
www.zpo.srem.com.pl

Lokalizacja:

Adres: Promenada  7, Śrem

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie jest obiektem o profilu psychiatrycznym. Oferujemy opiekę długoterminową, działając w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Do placówki kierowane są osoby dorosłe ze schorzeniami układu nerwowego i psychicznego, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, lecz uzasadnia potrzebę całodobowej opieki medycznej.

 

Do zadań Zakładu należy:

 •     świadczenie usług medycznych osobom dorosłym, z zaburzeniami psychicznymi, których stan zdrowia wymaga całodobowej lub dziennej opieki medycznej,
 •     opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia pacjenta,
 •     realizowanie programów terapeutycznych,
 •     prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin,
 •     zapewnienie odpowiednich warunków socjalno – bytowych łącznie z wyżywieniem odpowiednim do stanu zdrowia.

 

W zakładzie świadczone są następujące usługi:

 •     opieka lekarzy specjalistów: psychiatry, internisty, neurologa,
 •     świadczenia pielęgniarskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 •     leczenie farmakologiczne,
 •     zabiegi fizjoterapeutyczne indywidualne oraz ogólnie usprawniające,
 •     pomoc psychologiczna,
 •     terapia zajęciowa prowadzona z wykwalifikowanymi specjalistami,
 •     pomoc pracownika socjalnego.

 

Misją Zakładu jest świadczenie usług medycznych zarówno stacjonarnych jak i dziennych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim pomaganie człowiekowi przewlekle choremu psychicznie w osiągnięciu i utrzymaniu niezależności.


Zakład posiada długoletnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji i opieki. Personel stanowią fachowi pracownicy medyczni z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi stale podnoszący swoje kwalifikacje: lekarze psychiatrzy, interniści, chorób wewnętrznych, neurolog, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuta, terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni.


Placówka ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Zakład realizuje świadczenia medyczne w ramach oddziału pielęgnacyjno - opiekuńczego psychiatrycznego (216 łóżek) oraz oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego (20 miejsc).