Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (Śrem)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
zobacz więcej (6)
Adres:
Promenada  7, Śrem
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • łazienka
  • parking
  • wyżywienie
  • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  • opieka medyczna
  • rehabilitacja
  • sala terapii zajęciowej

Opis obiektu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie jest obiektem o profilu psychiatrycznym. Oferujemy opiekę długoterminową, działając w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Do placówki kierowane są osoby dorosłe ze schorzeniami układu nerwowego i psychicznego, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, lecz uzasadnia potrzebę całodobowej opieki medycznej.   Do zadań Zakładu należy:     świadczenie usług medycznych osobom dorosłym, z zaburzeniami psychicznymi, których stan zdrowia wymaga całodobowej lub dziennej opieki medycznej,     opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia pacjenta,     realizowanie programów terapeutycznych,     prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin,     zapewnienie odpowiednich warunków socjalno – bytowych łącznie z wyżywieniem odpowiednim do stanu zdrowia.   W zakładzie świadczone są następujące usługi:     opieka lekarzy specjalistów: psychiatry, internisty, neurologa,     świadczenia...

Galeria