Świadczenie przedemerytalne dla seniora - komu przysługuje?

Świadczenie przedemerytalne dla seniora - komu przysługuje?
Drukuj Skomentuj

Po utracie pracy jesteś w trudnej sytuacji, ale nie przysługuje Ci ani renta, ani emerytura? Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa, którą być może będziesz mógł otrzymać. Przeczytaj, komu przysługuje i jakie są warunki przyznania świadczenia. 

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

 

Pomoc finansowa, w postaci świadczenia przedemerytalnego, kierowana jest do osób o długim stażu pracy, które straciły pracę nie z własnej winy i z racji wieku nie mogą znaleźć innego zatrudnienia. Ubiegający się o świadczenie muszą spełniać warunki wspólne dla wszystkich oraz indywidualne .

 

Warunki wspólne

 

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia wszystkie warunki oraz jeśli:

 

• przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych (zaświadczenie z urzędu pracy)

• nadal jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy)

• w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (zaświadczenie z urzędu pracy)

• wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego został złożony w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

 

Warunki indywidualne

 

Ubiegający się o świadczenie:

 

• ma ukończone 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyźni) oraz ma 20 lat stażu pracy (kobiety) i 25 lat (mężczyźni)

• pracę stracił z powodu likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności

• skończył 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), ale wtedy okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30 lat (kobiety) i 35 lat (mężczyźni), a pracę stracił z winy pracodawcy

• ma staż pracy minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracił z winy pracodawcy.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Wniosek należy złożyć  w oddziale ZUS – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie emerytalne.

 

Jak wyliczyć okres ostatniego zatrudnienia?

 

Nie jest wymagana ciągłość 6-miesięcznego zatrudnienia u ostatniego pracodawcy. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wliczany jest również okres, w którym osoba ubiegają się o świadczenie pobierała zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy  wynagrodzenie  za czas niezdolności do pracy. Uwaga - okres urlopu bezpłatnego nie jest uwzględniany!

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!