Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku (Świdnik)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku
Wyszyńskiego 12
21-040 Świdnik

Województwo: Lubelskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku pracuje w godzinach: Pon.: 8:00–16:00 Wt.-Czw.: 7:30-15:30 Pt.: 7:00-15:00 Sob.- Niedz.: nieczynne   MOPS udziela pomocy w formach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.    Świadczenia pieniężne: - zasiłek stały - zasiłek okresowy - zasiłek celowy - zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - specjalny zasiłek celowy - zasiłek celowy na zasadach zwrotu - pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - pomoc rzeczowa na zasadach zwrotu Świadczenia niepieniężne: -praca socjalna, -bilet kredytowany -składki na ubezpieczenie zdrowotne -składki na ubezpieczenie społeczne -pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie -sprawienie pogrzebu -poradnictwo specjalistyczne -interwencja kryzysowa -schronienie -posiłek -niezbędne ubranie -usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Lubelskim