Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły (Szczecin)

Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Mamy 100 miejsc.   Dom est prowadzony przez Instytut Medyczny Jana Pawła II, który posiada osobowość prawną nadaną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie nadania osobowości prawnej „Instytutowi Medycznemu Jana Pawła II w Szczecinie” (DU Nr 144, poz. 862). DPS posiada decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.   W budynku znajduje się 39 pokoi mieszkalnych (jedno, dwu i trzy – osobowe). Przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.   Ponadto do dyspozycji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zostały wybudowane i wyposażone pomieszczenia ogólnodostępne takie jak:    pokoje dziennego pobytu,  jadalnia,  gabinet medycznej pomocy doraźnej, gabinet lekarski,  pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze,  wydawalnia...