Dom Pomocy Społecznej (Szczecin)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie istnieje od 1947 r. Od 2007r. jest placówką dla osób przewlekle psychicznie chorych. Obok zachowawczego leczenia psychiatrycznego stosujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych.   Uczestnictwo w różnorodnych formach terapii to dla naszych mieszkańców nie tylko okazja do pogłębiania swoich zainteresowań oraz prezentowania i odkrywania własnych talentów, ale przede wszystkim możliwość rehabilitacji, a co za tym idzie zmniejszenia negatywnych następstw chorób i zaburzeń psychicznych. Dom nasz zamieszkuje 68. mieszkańców – chorych lub zaburzonych psychicznie. W celu podkreślenia familijnej atmosfery Domu organizujemy naszym mieszkańcom uroczystości okolicznościowe, imprezy taneczne,spotkania rodzin i opiekunów naszych mieszkańców. Dbając o integrację mieszkańców ze środowiskiem zewnętrznym organizujemy wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, spotkania z mieszkańcami i uczestnikami innych placówek pomocy społecznej. Możliwość uczestniczenia w...