Wiadomości związane z hasłem "internet dla seniora"

  • Seniorzy i internet - o pokoleniu 60+ w sieci

    Seniorzy i internet - o pokoleniu 60+ w sieci

    Stereotypowo wiele osób jeszcze uważa, że seniorzy nie korzystają z internetu. Czy to prawda? Firma Gemius, z okazji 20-lecia swojego istnienia, przeprowadziła w kwietniu 2019 r. badania nad tym, jak trzy pokolenia korzystają z sieci: osoby 20+, 40+ i 60+. W naszym artykule skupimy się na ostatniej grupie - seniorów.
  • Internet dla seniorów

    Internet dla seniorów

    Badania Koalicji "Dojrz@łość w sieci" przeprowadzone na osobach w wieku od 50+ wykazały, że Internet znacznie poprawia i zmienia jakość życia. Internet dla seniorów to źródło użytecznych informacji oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.