Wiadomości związane z hasłem " opieka nad osobami starszymi"

  • Potrzeby emocjonalne seniora

    Potrzeby emocjonalne seniora

    Badacze społeczni twierdzą, że potrzeby emocjonalne osób starszych są znacznie bardziej intensywne niż w innych przedziałach wiekowych. Dlaczego tak się dzieje, że seniorzy odczuwają bardziej i co zrobić aby zaspokoić potrzeby babci, dziadka bądź mamy czy taty?
  • Prywatne a państwowe domy opieki

    Prywatne a państwowe domy opieki

    Czym różni się państwowy dom opieki od prywatnego? Wieloma rzeczami. Przede wszystkim konfortem, a co za tym idzie opłatami.