Wiadomości związane z hasłem "pracownik socjalny"

  • Dzień Pracownika Socjalnego - składamy najlepsze życzenia!

    Dzień Pracownika Socjalnego - składamy najlepsze życzenia!

    Dziś obchodzimy święto pracowników socjalnych , jak również pracowników służb społecznych . Osoby te na co dzień opiekują się potrzebującymi i organizują im pomoc, udzielają porad, kierują do właściwych instytucji. Zapewniają wielu ludziom podstawowe warunki do życia: organizując pomoc finansową, rzeczową, a także psychiczną. W tym zawodzie istotne znaczenie odgrywa poszanowanie godności drugiego człowieka, jak również jego prawa do samostanowienia.