Wiadomości związane z hasłem "projekt Senior Plus"

  • Placówki otwarte Senior+

    Placówki otwarte Senior+

    Na stronie www.senior.gov.pl pojawił się wykaz, w którym znajdują się dane teleadresowe placówek Senior+.
  • Kolejne nowe domy dziennego pobytu i kluby seniora na Śląsku

    Kolejne nowe domy dziennego pobytu i kluby seniora na Śląsku

    W tym roku, w województwie śląskim, w ramach rządowego programu "Senior Plus" powstają dwa nowe domy dziennego pobytu seniorów oraz cztery kluby dla osób starszych. Na jego realizację w skali całej Polski przeznaczona zostanie rekordowa kwota - 80 mln złotych.