Wiadomości związane z hasłem "raport NIK"

  • NIK negatywnie ocenił rządowy projekt aktywizujący seniorów

    NIK negatywnie ocenił rządowy projekt aktywizujący seniorów

    NIK skontrolował realizowany w latach 2013-2017 rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Celem programu było poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną. NIK negatywnie ocenił projekt, uznając, że nie osiągnął on zakładanego celu.