Wiadomości związane z hasłem "Uniwersytety Trzeciego Wieku"

  • Aktywny senior. Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora na Lubelszczyźnie

    Aktywny senior. Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora na Lubelszczyźnie

    Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku we Francji. Kolejny utworzono w Belgii. Polska była trzecim krajem na świecie, w którym zaczęły powstawać tego typu placówki. W 1975 roku przy warszawskim Centrum Kształcenia Podyplomowego powstał pierwszy w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku, kształcąc seniorów w zakresie gerontologii. W latach 1975-1979 powstały kolejne Uniwersytety we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Opolu. Dziś przyjrzymy się miejscom, w których seniorzy mają możliwość kształcić się i aktywnie spędzać czas na Lubelszczyźnie.
  • Uniwersytety Trzeciego Wieku

    Uniwersytety Trzeciego Wieku

    Starzenie społeczeństwa staje się faktem - maleje przyrost naturalny i przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym. Jednak wiele badań wskazuje, że starość nie oznacza tylko wieku biologicznego, ale również zmiany zachodzące w naszej psychice. Dlatego tak ważne jest by stale aktualizować wiedzę oraz uczestniczyć w procesach zachodzących w świecie. By jak najbardziej zaktywizować seniorów, należy zachęcać ich do udziału w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.