Wiadomości związane z hasłem "wypoczynek dla aktywnych"

  • Aktywizacja seniora - przykładowe aktywności dla seniorów w domu

    Aktywizacja seniora - przykładowe aktywności dla seniorów w domu

    W opiece nad seniorem ważne jest nie tylko wsparcie w codziennych czynnościach, ale też organizowanie mu czasu wolnego. Odpowiedni dobór zajęć może przyczynić się do poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej. Szeroko rozumianą aktywizację seniora podejmuje się więc w klubach seniora, domach opieki, uniwersytetach trzeciego wieku i innych ośrodkach. W warunkach domowych również warto organizować seniorowi ciekawe aktywności! Podajemy przykładowe aktywności, które można zorganizować w domu.