Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi

Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi
Telefon:
14622 41 49
Strona WWW:
www.sds.tarnow.pl

Lokalizacja:

Adres: Al. Matki Bożej Fatimskiej 6, Tarnów

Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi

Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie jest placówką pobytu dziennego dla 60. Powstała z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych umysłowo) w stopniu:

  • umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • lekkim, gdy osoba ta ma sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (np. dysfunkcję narządu ruchu, epilepsję, autyzm) powodujące poważnetrudności w życiu codziennym, wymagające pomocy i opieki niezbędnejdo życia w środowisku rodzinnym.

 


Z naszą ofertą wychodzimy naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, które wymagają środowiskowego wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną, dającą im możliwość funkcjonowania w grupie, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć.

 

Celem działalności Domu jest postępowanie wspierająco-aktywizujące i rehabilitacyjne rozumiane, jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej.


Proponujemy zajęcia na bazie pracowni terapeutycznych, m.in. pracowni plastycznej, pracowni rękodzieła, pracowni gospodarstwa domowego, pracowni ekspresji artystycznej, pracowni komputerowo-multimedialnej, pracowni rehabilitacyjnej, pracowni socjalizacyjno-edukacyjnej, pracowni terapii ogólnej, pracowni aktywności ruchowej, pracowni kulinarnej, i klubokawiarni.

Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą – jak np.:

  • arteterapia,
  • zajęcia teatralne,
  • zajęcia muzyczne,
  • rehabilitacja ruchowa;