Technologia w opiece nad seniorami 2019 - zapraszamy na konferencję!

Technologia w opiece nad seniorami 2019 - zapraszamy na konferencję!
Drukuj Skomentuj

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali.

Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż 20% Polaków.

Domyseniora.pl jest oficjalnym Patronem medialnym tego wydarzenia

 

 

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny", która odbędzie się już 26 września 2019 w Warszawie.

 

 

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • Robert Pawliszko - Z-ca Dyrektora d/s integracji międzypokoleniowej, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Seniora

 

"Aktywizacja społeczna osób starszych na przykładzie działań Wrocławskiego Centrum Seniora"

 

 • Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy

 

"Doświadczenia m.st. Warszawy we wdrażaniu e-opieki"

 

 • Marek Gabański - Prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl

 

"Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki jako element wsparcia w wyborze odpowiedniej placówki dla seniora"
(- system działania Centrum Doradztwa w Internecie
- elementy kluczowe w polecaniu domów opieki przez fundację: zezwolenie Wojewody, podpisana z Centrum umowa, nienaganna opinia domu itp.
- kryteria formularza zgłoszeniowego osób poszukujących domu opieki: rodzaje schorzeń, lokalizacja, granice cenowe itp.
- jasny i przejrzysty sposób przesłania oferty dla rodzin poszukujących domu opieki: oferta drogą mailową, powiadomienie sms, dostęp do konta domów poleconych przez fundację oraz możliwość modyfikacji i zmian poleconych domów
- aktywność właścicieli domów do korzystania z dostępu do swoich kont w portalu i Centrum Doradzwa jako niezbędny element sprawnego funkcjonowania Centrum i promocji domów.)

 

 • Aleksandra Szlufik - Koordynator programów społecznych w Stowarzyszeniu MANKO

 

"Ogólnopolska Karta Seniora, Głos Seniora metodą edukacji i aktywizacji seniorów, przedsiębiorców i samorządów w obszarze ekonomii i nowych mediów."
(Głównym i fundamentalnym założeniem Programu Ogólnopolska Karta Seniora jest aktywizacja na trzech płaszczyznach: wśród seniorów, przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych. Seniorzy, którzy posiadają Ogólnopolską Kartę Seniora chętniej angażują się w życie społeczne, niejednokrotnie dzięki zniżkom mogą skorzystać z oferty kulturalnej, czy wyjazdowej. Przedsiębiorcy tworzą, często nową, grupę docelową, jaką są osoby starsze, natomiast samorządy wydając lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora ułatwiają do niej dostęp oraz dają impuls przedsiębiorcom do przystąpienia do Programu. Stowarzyszenie MANKO to również wydawca Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora, który jest kolejnym narzędziem aktywizacji oraz edukacji osób 60+. Tworzony jest nie tylko przez specjalistów, ale także przez samych seniorów. Dzięki gazecie mają oni szansę na zgłębianie dotychczasowej wiedzy, zdobycie nowej oraz rozwijanie zdolności literackich.)

 

 • Jacek Gleba - CEO MDT Medical sp. zo.o.

 

"Jak budować i rozwijać efektywny i bezpieczny system Teleopieki?"

 

 • Paweł Tomaszewski - Kierownik ds. rozwoju i sprzedaży, Schrack Seconet Polska Sp. z o. o.

 

"System przyzywowy i komunikacji IP – nowoczesne narzędzie służące do sprawnej i efektywnej opieki w domach seniora"
(Przedstawienie funkcjonalności i możliwości najnowszych modułowych systemów przyzywowych jako platformy technologicznej IP ułatwiającej komunikację, organizację oraz opiekę. Zaprezentowany system zostanie przedstawiony pod względem założeń projektowych, funkcjonalnych a także użytkowych. Będą mogli Państwo przekonać się jak działają lub jak mogą funkcjonować systemy z punktu widzenia pensjonariusza, personelu a także służb technicznych. Pokazane zostaną funkcje integracji z innymi istniejącymi instalacjami w obiekcie.)

 

 • Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora  ds. Społecznych, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 

Ponadto w programie konferencji:


1. Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami:

 

 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny

 

2. Opieka nad seniorami w Polsce

 

 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja


Grupa docelowa:

 

 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji. W razie chęci udziału prosimy o kontakt.

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

 

 

 

Źródło: materiały prasowe

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe