Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu (Tłuszcz)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu
Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtodki, środy i piątki.    OPS w Tłuszczu udziela wsparcia w ramach pomocy społecznej w formach:   1. Świadczenia pieniężne:   a) zasiłek stały b) zasiłek okresowy c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie e) pomoc dla rodzin zastępczych f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauk g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców   2. Świadczenia niepieniężne:   a) praca socjalna b) bilet kredytowany c) składki na ubezpieczenie zdrowotne d) składki na ubezpieczenia społeczne e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie f) sprawienie pogrzebu g) poradnictwo specjalistyczne h) interwencja kryzysowa i) schronienie j) posiłek k) niezbędne ubranie l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie