Dom Pomocy Społecznej im. ks. Edmunda Jastaka (Toruń)

Dom Pomocy Społecznej im. ks. Edmunda Jastaka
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej im. ks. Edmunda Jastaka jest dla osób  których sytuacja życiowa, zdrowotna, psychospołeczna uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie w środowisku.   Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć naszym podopiecznym prawdziwy dom, bezpieczny i szczęśliwy. Zachęcamy ich do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, rozwijania zainteresowań artystycznych, sportowych, nabywania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu poprzez udział z zajęciach terapeutycznych, zawodach sportowych, konkursach. Organizujemy szereg zajęć poza placówką oraz korzystamy z oferty kulturalno-rozrywkowej miasta Torunia. Współpracujemy z innymi placówkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób...