Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach (Tułowice)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach
Porcelanowa 8
49-130 Tułowice

Województwo: Opolskie

Opis obiektu

OPS czynny jest od poniedziałku do piątku. OPS jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej. Zasiłki: Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Niezdolność do pracy z tytułu wieku  oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę. W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł. W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby. Chorzy i starsi: Usługi opiekuńcze Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Opolskie