Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu (Tworóg)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu
Zamkowa 16
42-690 Tworóg

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu pracuje w dniach: Pn.:   7.00-17.00 Wt.:   7.00-15.00 Śr.:    7.00-15.00 Czw.: 7.00-15.00 Pt.:    7.00-13.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu (GOPS) jest jednostką organizacyjną gminy Tworóg utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Tworóg. GOPS w Tworogu ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Śląskie