Usługi opiekuńcze dla seniora w domu - jak załatwić?

Usługi opiekuńcze dla seniora w domu - jak załatwić?
Drukuj Skomentuj

Seniorzy, którzy wymagają pomocy w codziennych obowiązkach, mogą skorzystać z usług opiekuńczych zwykłych albo specjalistycznych. Takie świadczenia są oferowane przez ośrodki pomocy społecznej, jak również przez firmy prywatne. Sprawdź, jak załatwić usługi opiekuńcze dla seniora w domu.

Dla kogo są przeznaczone usługi opiekuńcze?


Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej (OPS), przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Tyczy się to również osób, które mają rodzinę, ale członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić seniorom odpowiedniej pomocy.


Dodatkowo specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują seniorom z niepełnosprawnościami, niesamodzielnym, niezaradnym z powodu różnych zaburzeń oraz seniorom samotnym. Usługi te obejmują świadczenia, które zrealizują tylko osoby ze specjalistycznych przygotowaniem zawodowym (np. pielęgniarka, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy, rehabilitant, itp.).


Z kolei dla seniorów, którzy mają zapewnioną podstawową opiekę przez rodzinę, dostępne są również oferty specjalistycznych firm prywatnych. Opieka nad seniorami w domu często łączy się z przemęczeniem, stresem, a czasem nawet izolacją społeczną. Warto więc zastanowić się nad zorganizowaniem opieki w taki sposób, by zapewnić komfort i bezpieczeństwo nie tylko seniorom, ale też rodzinie i najbliższym.

 

Przeczytaj też: Praca jako opiekun medyczny - jak zadbać o swoje zdrowie

 

Usługi opiekuńcze przyznawane przez OPS

 

Usługi opiekuńcze zwykłe

 

Usługi opiekuńcze zwykłe dla seniora obejmują:

 

 • zaspokajanie codziennych potrzeb (np. robienie zakupów, pomoc w obowiązkach domowych, karmienie, przygotowanie posiłków wg zalecanej diety),
 • opiekę higieniczną (np. utrzymywanie pomieszczeń i sprzętów w czystości, pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej seniora),
 • zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza (np. podawanie leków, umawianie wizyt, utrzymywanie kontaktu z lekarzem),
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej (np. zachęcanie seniora do aktywności fizycznych i intelektualnych, pomoc w utrzymywaniu kontaktów ze społecznością lokalną);

 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne

 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla seniora obejmują:

 

 • rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (np. praca z rehabilitantem, psychologiem, pedagogiem, itp.),
 • pielęgnację seniora (np. kupowanie leków i pilnowanie przyjmowania ich, pomoc z dotarciu do placówek służby zdrowia, umawianie na wizyty do lekarzy, na badania i zabiegi oraz pilnowanie terminów; w szczególnych przypadkach: zmiana opatrunków, mycie i pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych),
 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (np. treningi umiejętności samoobsługowych, umiejętności społecznych, wsparcie w codziennych obowiązkach, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, motywowanie seniora do leczenia i rehabilitacji);


Pamiętaj jednak, że wymiar i zakres usług opiekuńczych jest ustalany przez OPS indywidualnie dla każdego seniora.

 

Jak załatwić usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne w OPS?

 

 1. Zgłoszenie się do OPS: Zgłoś do miejscowego OPS potrzebę skorzystania z usług opiekuńczych; może też zrobić to ktoś z Twojej rodziny, przyjaciół. Takie zgłoszenie można dokonać osobiście, telefonicznie albo mailowo.
 2. Wstępny wywiad: Pracownik socjalny przeprowadzi z Tobą wstępny wywiad, o jaką pomoc chodzi; w tym celu wypyta Cię o sytuację zdrowotną, osobistą, mieszkaniową, materialną.
 3. Wywiad środowiskowy: Następny krok to wywiad środowiskowy. Pracownik socjalny przyjdzie do Twojego domu w celu zebrania dodatkowych informacji.
 4. Dokumenty: Zbierz dokumenty. Nie ma odgórnie narzuconej listy dokumentów potrzebnych do wniosku o usługi opiekuńcze, ale pracownik socjalny może poprosić Cię o przygotowanie: dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), oświadczenia o niepełnosprawności, dokumentu potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy, oryginału zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.
 5. Decyzja: Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu usług opiekuńczych dostaniesz w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Przypadki bardziej skomplikowane mogą się wydłużyć, o czym zostaniesz poinformowany przez OPS.

 

Ile kosztują usługi opiekuńcze dla seniora przyznawane przez OPS?

 

O kosztach za usługi opiekuńcze decyduje OPS, podobnie jak o ich zakresie, okresie i miejscu świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze są ustalane przez radę gminy w drodze uchwały. Informacje powinne być podane na stronie internetowej OPS.

 

Zobacz też: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa - komu przysługuje i jak uzyskać?

 

Usługi opiekuńcze dla seniora w domu - oferta firm prywatnych

 

Poszukując pomocy w opiece nad seniorem, warto rozpatrzyć też oferty firm prywatnych. Oferują one szeroki wachlarz usług opiekuńczych, przeznaczonych dla osób starszych i niesamodzielnych.

 

Dlaczego warto skorzystać z takich usług? Głównie ze względu na możliwość indywidualnego dopasowania usług do potrzeb seniora i jego rodziny. Większość takich firm oferuje zarówno opiekę całodobową (dla seniorów, które nie mają stałej opieki), jak i godzinową (dla seniorów, które potrzebują jedynie wsparcia w ciągu dnia). Dodatkowo wśród świadczeń znajduje się rehabilitacja poszpitalna i pooperacyjna, którą często w firmach prywatnych można załatwić dużo szybciej i łatwiej niż w OPS. Usługi opiekuńcze dla seniora są też realizowane przez krótki okres czasu, np. w ciągu urlopu lub wyjazdu rodziny. W skład takich świadczeń mogą wchodzić doraźne wizyty, stałe dyżury albo opieka całodobowa.

 

Dużym plusem jest też nastawienie na zapobieganiu wykluczeniu społecznemu seniorów. O ile pomoc świadczona przez OPS również zakłada takie świadczenia, często są one pomijane z powodu niedostatecznego wymiaru czasowego. Natomiast indywidualnie ułożony plan opieki nad seniorem pozwala na wspieranie seniorów w kontaktach z rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi.

 

Sprawdź firmy, które świadczą usługi opiekuńcze dla seniora w domu - zajrzyj do naszej wyszukiwarki!

 

 

Może zainteresuje Cię też: Opieka nad seniorem: gdzie szukać wsparcia?

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe