Uzdrowiska i rehabilitacje już możliwe w czerwonej strefie!

Uzdrowiska i rehabilitacje już możliwe w czerwonej strefie!
Drukuj Skomentuj

Planowałeś odpoczynek w uzdrowisku lub rehabilitację,  ale wprowadzenie stref czerwonych i obowiązujący w nich zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej popsuł twoje plany? Nie musisz się już martwić i możesz ponownie planować wyjazd!


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii, w strefie czerwonej zniesiono również zakaz prowadzenia:

•    rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;


•    rehabilitacji leczniczej w zakładach rehabilitacji leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;


•    realizacji projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;


•    turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej


•    turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych


•    turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
- podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
- jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

•    turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!