Uzyskaj dofinansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie!

Uzyskaj dofinansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie!
Drukuj Skomentuj

Potrzebujesz pomocy w codziennym funkcjonowaniu? Uzyskaj dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów i likwidacji barier. Przeczytaj, by dowiedzieć się na czym polega ten program pomocy seniorom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozwiązuje problemy społeczne. Do jego zadań zalicza się między innymi:


•    przygotowanie planów zadań i informacji z danej działalności
•  podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia skutków niepełnosprawności
•    połączenie sił z organizacjami pozarządowymi
•   dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
•    likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się

 

W ramach pomocy z PCPR można się starać o dofinansowanie zakupu np.:

 

•    podnośników ściennych i sufitowych
•    podnośników jezdnych
•    łóżek rehabilitacyjnych
•    schodołazów
•    sprzętu toaletowo-prysznicowego

 

Co jest potrzebne, by uzyskać dofinansowanie?

•    aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
•    zaświadczenie o wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej i członków gospodarstwa domowego
•    wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania

 

Do sprzętów, o których dofinansowanie zakupu można się ubiegać zaliczamy:


•    wózki inwalidzkie
•    balkoniki, podpórki i przedmioty ułatwiające przemieszczanie się
•    środki chłonne np. pieluchomajtki
•    wkładki urologiczne
•    cewniki i worki do zbiórki moczu

 

Czego potrzebujesz, aby otrzymać dofinansowanie wyrobów medycznych finansowanych przez NFZ?


•    kserokopię zlecenia NFZ zrealizowanego u Świadczeniodawcy
•    fakturę na odebrany wyrób medycznych
•    oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej i jego opiekuna
•    aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
•    wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania

 

 

Kto może starać się o dofinansowanie turnusu?

 

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jej  miesięczny dochód obliczony za kwartał nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!