Dom Pomocy Społecznej (Wałbrzych)

Dom Pomocy Społecznej
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Walbrzychu zapewniają mieszkańcom kompleksową opiekę, ochronę ich prywatności oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach trudnych. Ideą tej koncepcji jest wytworzenie takiej więzi emocjonalnej aby zminimalizować sytuacje stresowe i konfliktowe, aby umożliwić wnikliwą obserwację i diagnozę, a co za tym idzie poprawić warunki życia i terapii mieszkańców. Placówka swoim pensjonariuszom zapewnia terapię zajęciową oraz rehabilitację. Czynności podejmowane w ośrodku o charakterze zajęć fizycznych i umysłowych, mające na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej osób przewlekle somatycznie chorych. Nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem mieszkańców czuwa przez całą dobę grono wysoko wywkalifikowanych specjalistów.