Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu (Walim)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu
Długa 8
58-320 Walim

Województwo: Dolnośląskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu pracuje w dniach: Poniedziałek od 7:30 do 15:30 Wtorek od 7:30 do 17:00 Środa od 7:30 do 15:30 Czwartek od 7:30 do 15:30 Piątek od 7:30 do 14:00   OPS w Walimiu udziela pomocy w postaci świadczeń.  Świadczenia pieniężne:     zasiłek stały,     zasiłek okresowy,     zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy. Świadczenia niepieniężne m.in. to:     praca socjalna,     składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,     sprawienie pogrzebu,     poradnictwo specjalistyczne,     schronienie,     posiłek,     niezbędne ubranie,     usługi opiekuńcze,     specjalistyczne usługi opiekuńcze,     pobyt w domu pomocy.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Dolnośląskie