Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów (Warszawa)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów to placówka w Warszawie, która udziela wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym, ale zdolnym do samodzielnej egzystencji, funkcjonowania w środowisku lokalnym bez konieczności umieszczenia w placówce stacjonarnej. Placówka posiada 40 miejsc.  Ośrodek pomaga potrzebującym w zaspokajaniu potrzeb oraz odnalezieniu się w środowisku lokalnym. Obiekt oferuje swoim podopiecznym codzienne wyżywienie z uwzględnieniem indywdiualnych diet.    W ośrodku pracują wysoko wykwalifikowany personel w postaci lekarzy, pielęgniarek, instruktorów terapii zajęciowej a także fizjoterapeutów. Z Dziennym Domu Pomocy Społecznej organizowane są różne ciekawe zajęcia terapeutyczne, edukacyjne a także zajęcia teatralne oraz muzyczne. Wykwalifikowana kadra medyczna codziennie czuwa nad zdrowiem i samopoczuciem osób przebywających w ośrodku.  Dzienny Dom Pomocy społecznej zapewnia: usługi o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym;prowadzenie zajęć...