Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Rozłogi 10
01-310 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 16.00.   OPS Dzielnicy Bemowo udziela pomocy seniorom m.in. w formie:   zasiłków usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych pomocy instytucjonalnej (w ramach systemu pomocy społecznej funkcjonują placówki zapewniające środowiskową opiekę półstacjonarną. Są to ośrodki wsparcia, które zapewniaj całodzienny pobyt, posiłki, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno - kulturalne, edukacyjne, rehabilitacyjne)   * W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzin i gmin osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiega się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie