Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (Warszawa)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Szymanowskiego 6/61
03-477 Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.   OPS Dzielnicy Praga Północ świadczy pomoc społeczną w formach:   - świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężna (zasiłki i pożyczki) na ekonomiczne usamodzielnienie się, pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki; świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniajacą; - świadczenia w naturze w formie rzeczowej lub usług w tym między innymi: udzielenie schronienia, gorącego posiłku, dostarczenia niezbędnego ubrania i obuwia osobie tego wymagającej, obowiązek sprawienia pogrzebu, pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub umieszczenie w domu pomocy społecznej lub w ośrodkach wsparcia społecznego, albo w...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie